Halimbawa ng Salawikain Bukang Bibig

Halimbawa ng Salawikain, Mga Halimbawa ng Salawikain, mga salawikain, salawikain, sawikain, bukang bibig, salawikain bukang bibig

Halimbawa ng Salawikain: Kung anong bukang bibig ay siyang nilalaman ng dibdib. 
What comes out of your mouth is what is in your heart.

Halimbawa ng Salawikain Tunay na Pag-anyaya

Halimbawa ng Salawikain, Tunay na Pag-anyaya, hila, mga salawikain
Halimbawa ng Salawikain (Tagalog proverb): Ang tunay na pag-anyaya, dinadamayan ng hila. 
A sincere invitation is augmented by a pull.

Salawikain Makati ang Paa

Salawikain, makati ang Paa, Kahulugan ng Salawikain, Taong mahilig sa gala, mahilig sa lakad, mahilig sa pag-alis
Salawikain: Makati ang Paa
Kahulugan ng Salawikain: Taong mahilig sa gala, lakad, o' pag-alis

Halimbawa ng Salawikain Pili ng Pili

Mga Halimbawa ng Salawikain, salawikan, sawikain, Kaibahan ng Salawikain at Sawikain, Ano Ang Salawikain, salawikain pili ng pili
Halimbawa ng Salawikain: Ang pili nang pili, natatama sa bungi.
The choosy one ends up with the worst.

Salawikain sa Pagbibigay ng Pagkain

Halimbawa ng Salawikain:

kasabihang pilipino, Mga Halimbawa ng Salawikain, salawikain pagkain,

Kung nagbibigay ma't mahirap sa loob, ang pinakakain ay di mabubusog. 

Giving grudgingly will not appease the hunger of the one you're feeding.

Salawikain Matapat na Kaibigan

Salawikain Ang matapat na kaibigan, tunay na maaasahan.
Salawikain: Ang matapat na kaibigan, tunay na maaasahan. 
                      You will know a true friend in time of need.

Salawikain Pulutin ang Mabuti

pulutin ang mabuti ang masama ay iwaksi salawikain halimbawa

Pulutin ang mabuti at ang masama ay iwaksi
Pangungusap Halimbawa  ng salawikain:

Ang batang masama ay dapat baguhin ang kanyang ugali at dapat nyang pulutin ang mabuti at ang masama ay iwaksi.

Salawikain Damo at Kabayo


aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo salawikain


Aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo.
"What's the use of grass when the horse is already dead."

Sawikain Alilang Kanin


salawikain alilang kanin


Sawikain: Alilang-Kanin - isang utusang walang bayad kundi pakain lang. Maari ring utusang ang bayad ay pabahay at pakain lamang ngunit walang ibang suweldo.

Halimbawa:
"Alicia, huwag ka namang masyadong masungit sa katulong natin, alalahanin mong alilang-kanin siya."

Salawikain Magnanakaw
salawikain halimbawa magnanakawSalawikain: Ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw.

Salawikain

Pulutin ang mabuti, ang masama ay iwaksi.

Salawikain

Ang lalagyang walang laman ay maingay.

Salawikain

Ang tulog na hipon , tinatangay ng agos.

Philippine Proverb: A sleeping shrimp is carried away by the current.

Salawikain

Anuman ang gagawin, pitong beses isipin.

-In English, it literally means "Whatever you do, think about it seven times", which means you have to think and weigh everything carefully before making any decisions.

Sawikain

Malawak ang isip

Kahulugan : Taong mabilis umunawa; mararaming nalalaman

Sawikain

Nakahiga sa salapi - ang ibig sabihin ng sawikain na ito ay mayaman

Halimbawa:
Mabuti pa si Ricardo, hindi namomoblema kasi nakahiga sa salapi.

Sawikain

Mapurol ang utak - ang ibig sabihin ay bobo

Halimbawa:
Kawawa naman si Pedra, talaga yatang mapurol ang utak at palagi nalang bagsak ang grado.

Salawikain

Magsama-sama at malakas, magwatak-watak at babagsak.

Popular Posts